Avstängning av gång- och cykelväg på G:a Enköpingsv.

9 mars 2016

Nu kommer en spännande och intensiv tid på området vid Forskarparken (FOI kullen). Byggherrarna NCC, Järntorget, Wåhlin Fastigheter och Lean Fastigheter bygger tillsammans ungefär 1000 bostäder på platsen. Markarbeten har pågått en tid och till sommaren och hösten 2016 planeras husproduktionen starta. Området byggs sedan etappvis och de första inflyttningarna på kullen väntas 2017/2018 för att pågå till ca 2022/23.  Läs mer här.

En del av arbetet innefattar att bygga om vägen nedanför kullen. Därför kommer gång- och cykeltrafiken på en del av G:a Enköpingsvägen att stängas. Mellan Brännarvägen (vid sopsugsanläggningen) och Milstensvägen är det helt avstängt från och med 15 mars och under hela 2016 och 2017. Anledningen att vägen stängs under så lång tid är av säkerhetsskäl. Hela vägen rivs helt och kommer endast att användas till byggtrafik och området i sin helhet kommer dessutom att inhägnas som byggområde, ej tillgängligt för privatpersoner.

den kommer att användas för byggtrafik. Den rivs snart helt och kommer sedan inte vara säker för cyklister eller trafikanter.

Se streckad rosa linje på bilden nedan. Orange hänvisning visar rätt när du är ute och går och cyklar. På  bilden nedan framgår alla cykelvägar som går till och från Ursvik och hur du kan hitta en alternativ väg.

Klicka på bilden för förstoring eller ladda ner den som pdf.

Cykelvägar Ursvik A1 20151202

 

DSC_8349

Milstensvägen/Gamla Enköpingsvägen. Avstängning av gång- och cykelvägen är vid skyltarna.

 

DSC_8362

I bakgrunden syns sopsugsanläggningen där vägen stängs av mot Milstensvägen.

 

DSC_8357

DSC_8364

… och från andra hållet mot Milstensvägen.