Evakueringsboendet i Ursvik avvecklas

18 februari 2016

I början på mars stänger evakueringsboendet för flyktingar i Ursvik eftersom behovet av tillfälliga boenden minskat. Sedan det öppnade i oktober förra året har mer än tusen människor bott här under sin första tid i Sverige. Engagemanget från de boende i såväl Ursvik som från andra håll har varit stort. Nu flyttar de kvarvarande asylsökande till Migrationsverkets boenden runt om i landet.

Anledningen till att evakueringsboendet funnits i Ursvik är att Sundbybergs stad fick frågan från Migrationsverket om hjälp med lämpliga lokaler för ankommande flyktingar. Kommunen fann att de lokaler som tidigare varit Försvarsmaktens tygförråd i Milot skulle fungera. Fortifikationsverket har genom åren haft många olika verksamheter i Milot men sedan 2012 äger Sundbybergs stad området. I oktober stod lokalerna i Milot klara för att kunna ta emot upp till 200 flyktingar under en kort tid. Sängar, madrasser, bord och soffor samlades ihop från olika håll och strax därefter kom den första busslasten asylsökande till Ursvik. En Facebook sida startades, volontärer hörde av sig och bidrag strömmade in i form av kläder, soffor, förbrukningsvaror, leksaker men också av tolkningshjälp. Engagemanget från Sundbybergsborna blev fantastiskt stort och över tusen personer anmälde sig till att bidra med ideella insatser av något slag. Av dem jobbade uppskattningsvis ett 200-tal till och från och vissa eldsjälar lade ner mycket tid och arbete såväl kvällar som helger.

Prästen Magnus Ehntorp vid Svenska kyrkan i Sundbyberg som jobbade heltid på boendet berättar om mycket jobb, positiv energi, bra stämning men förstås också om utmaningar. Det tillfälliga boendet blev ibland längre än de 4-5 dagar som det var tänkt från början eftersom det saknades steg 2 boende som är nästa steg för de asylsökande. Det innebar ovisshet och oro för de människor som redan bär på trauman och förluster och mycket tid gick åt att förklara och prata.

Nu blir det några månader av väntan för Milot fram till sommaren då Försvarsmakten lämnar besked om de markundersökningar som gjorts i området. Därefter går Sundbybergs stad vidare med att göra Milot till ett attraktivt område för rekreation, idrott och friluftsliv.

Se även ett inlägg från mars 2016 på Sundbybergs stads webbplats.

 

Byggnaden i Milot. Foto: Chris Anderson, Mitt i Sundbyberg

Foto: Chris Anderson, Mitt i Sundbyberg

Kjell Sundin, samordnare från Sundbybergs stad för ankomstboendet i och Magnus Ehntorp, Svenska kyrkan i Sundbyberg.

Det kom massor av kläder, skor och leksaker till de boende.

Det kom massor av kläder, skor och leksaker till de boende.

Frukost

Frukost

Adventsfika

Adventsfika

Pussel ankomstboende

Teckning ritad av 16-åriga Parinaz Mahmoodi från Afganistan. Hon flydde hit med sin bror och sina föräldrar.