Vision och framtid

Ursvik planeras och byggs med omtanke. Det handlar inte bara om husen, gatorna, parkerna och närservicen, utan också om att uppmuntra människors gemenskap och omtänksamhet mot varandra.

Tillsammans skapar vi en levande och trygg stadsdel där alla kan trivas. En plats med varierad arkitektur, spännande konst, härliga naturområden och massor av möjligheter för både stora och små.

Navet i området blir Ursviks torg med tätare bebyggelse, butiker, restauranger och annan närservice. Tvärbanans Kistagren kommer att stanna vid två stationer i Ursvik, och en ny buss-, gång- och cykelbro kommer att förbinda Ursvik med Rinkeby i väster, där också tunnelbana finns.

De markägare och bostadsbyggare som utvecklar Ursvik gör det i nära samarbete med Sundbybergs stad. Den gemensamma visionen och drivkraften är att skapa ett område som är utformat både med – och för – omtanke. Omtanke om alla människor som bor här, jobbar här eller bara är på besök.

Ursvik är Sundbybergs enskilt största bostadssatsning och även en av de största i Stockholms län. Utbyggnaden av området sker i etapper där vissa är färdigställda, andra utvecklas just nu och ytterligare några ligger längre fram i tiden.

Stadsbyggnadsprojektet påbörjades 2005 och ska enligt planerna vara färdigt omkring 2026, då sammanlagt närmare 20 000 invånare beräknas bo i Ursvik.