Parkering

I Ursvik gäller zonparkering, vilket innebär att du får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet. Avgift ska erläggas enligt gällande skyltning och för boende erbjuds boendeparkering med månadsbiljett, se nedan. Parkeringsautomater finns utplacerade på många ställen. Var alltid observant på skyltning och gällande regler.

Parkeringsbevakningen sköts av Q-Park i delar av Ursvik, och av Sundbybergs stad i andra delar. Lite grovt kan man säga att Q-Park ansvarar för Oxenstiernas allé och området väster därom. Exakt vem som bevakar var framgår av skyltningen på plats.

För att kunna boendeparkera behöver du dels ett boendeparkeringstillstånd och dels en gällande biljett för boendeparkering. Tillståndet är ett bevis för att du bor i Ursvik och boendeparkeringsbiljetten köper du månadsvis.

Boendeparkering Q-Park
Om du vill boendeparkera på de gator som bevakas av Q-Park kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få boendeparkeringstillstånd. Därefter kan du köpa boendeparkeringsbiljetten i Q-Parks automater. Både tillståndet och biljetten måste alltid ligga väl synliga i din bil när du parkerar.

Boendeparkering Sundbybergs stad
Om du vill boendeparkera på de gator som bevakas av Sundbybergs stad ansöker du om boendeparkeringstillstånd på deras webbplats. Där köper du också din månadsbiljett. Både tillståndet och biljetten måste alltid ligga väl synliga i din bil när du parkerar.

Garage samt övrig markparkering
I många av husen i Ursvik finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller i ditt hus.

Vid korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé finns en parkeringsplats där platser hyrs ut av Förvaltaren, främst till de egna hyresgästerna.

I takt med att Ursvik utvecklas tillkommer förstås fler parkeringsplatser, både i garage och på de nya gatorna.