Parkering

I Ursvik gäller zonparkering, vilket innebär att du får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet. Avgift ska erläggas enligt gällande skyltning och för boende erbjuds boendeparkering med månadsbetalning, se nedan. Parkeringsautomater finns utplacerade på många ställen. Var alltid observant på skyltning och gällande regler.

Parkeringsövervakningen sköts av Q-Park i delar av Ursvik, och av Sundbybergs stad i andra delar. Lite förenklat kan man säga att Q-Park ansvarar för Oxenstiernas allé och området väster därom. Exakt vem som övervakar var framgår av skyltningen på plats.

OBS! Från och med 1 oktober 2017 är det Sundbybergs stad som ansvarar för all parkeringsövervakning i Ursvik (se villkor nedan). 

Boendeparkering allmänt
För att kunna boendeparkera behöver du ett boendeparkeringstillstånd plus att du måste ha betalat kostnaden för din boendeparkering. Tillståndet är ett bevis för att du bor i Ursvik och boendeparkeringen betalar du månadsvis.

Boendeparkering Sundbybergs stad
Om du vill boendeparkera på de gator som övervakas av Sundbybergs stad ansöker du om boendeparkeringstillstånd på deras webbplats. Där betalar du också din månadskostnad och hittar mer information om boendeparkering.

Boendeparkering Q-Park
Om du vill boendeparkera på de gator som övervakas av Q-Park kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få boendeparkeringstillstånd. Därefter kan du köpa en boendeparkeringsbiljett i Q-Parks automater. Både tillståndet och biljetten måste alltid ligga väl synliga i din bil när du parkerar. Observera att Q-parks uppdrag upphör 30 september 2017. Från den 1 oktober gäller därför inte deras boendeparkeringstillstånd och parkeringsbiljetter i Ursvik (se ovan).

Garage samt övrig markparkering
I många av husen i Ursvik finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller i ditt hus.

Vid korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé finns en parkeringsplats där platser hyrs ut av Förvaltaren, främst till de egna hyresgästerna.

På Ladugårdsgatan finns garage med platser som hyrs ut av Newsec. Kontakta lagenhet@newsec.se vid intresse av att hyra.

I takt med att Ursvik utvecklas tillkommer förstås fler parkeringsplatser, både i garage och på de nya gatorna.