Parkering

I Ursvik gäller zonparkering, vilket innebär att du bara får parkera där skyltningen på plats säger att det är tillåtet.

Parkeringsautomater finns utplacerade och du kan även betala med mobilen. Avgift ska erläggas enligt gällande skyltning och för boende erbjuds boendeparkering med månadsbetalning, se nedan.

Sundbybergs stad sköter parkeringsövervakningen i nästan hela Ursvik. Idag sköts dock bevakningen vid och omkring infarten till sopsugsterminalen på Gamla Enköpingsvägen av Corepark, men även den delen kommer att övergå till Sundbybergs stad.

Boendeparkering
För att kunna boendeparkera behöver du ha boendeparkeringstillstånd samt att du måste ha betalat kostnaden för din boendeparkering. Du ansöker om tillståndet på Sundbybergs stads webbplats. Där kan du också betala för din boendeparkering och hitta mer information.

Garage samt övrig markparkering
I många av husen i Ursvik finns parkeringsgarage där platser hyrs ut till boende och, i mån av lediga platser, även till andra. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller i ditt hus.

Vid korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé finns en markparkering där platser hyrs ut av Förvaltaren, främst till de egna hyresgästerna.

På Ladugårdsgatan finns ett garage med platser som hyrs ut av Newsec. Kontakta lagenhet@newsec.se om du är intresserad av att hyra en plats där.

I takt med att Ursvik utvecklas tillkommer fler parkeringsplatser, både i garage och på de nya gatorna.